Ürünü üreten çalışanımızın can güvenliğini, memnuniyetini ve ürün kalitesini arttırmak için mesleki eğitimini teşvik etmek.

İçinde yaşadığımız sosyal çevrenin ve ürün ve hizmet sunduğumuz müşterinin çevre bilincini ve memnuniyetini arttırıcı sektörel gelişmeleri ve iyileştirmeleri araştırmak, adapte etmek ve uygulamak.

Sunduğumuz üründe kullanılan teknolojinin çevre uyumlu olmasında öncü olmak, çevreyi ve doğayı koruyucu ve iyileştirici faaliyetleri desteklemek.

Yürürlükteki uygulanabilir Yönetim Sistemleri ile ilgili yasal şartlara uymak ve bu yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmek.

Ürün kalitemizi çalışma ortamına bağlı olarak en üst seviyede tutmak, ülke menfaatleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

İş güvenliği ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak.

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak.

Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak.

Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.

Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.  

Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek .

Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.

Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.

Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

Amaçların ve hedeflerin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunmak.

Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik etmek. 

Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemek.